LOKMAN HEKİM

Şifalı Bitkiler

Sağlıklı Yaşam

Mineraller

Vitaminler

Hastalıklar

İlk Yardım

sifali bitkiler
Bel Kayması

Omurlar birbirlerine ön kısımda diskler arka kısımda eklemler yardımı ile bağlanır. Bu dizilimin dayanıklılığını arttıran birçok bağ yapısı, kemikler arasında köprü oluşturur.

bel kayması nasıl olur, omurilik kayması

Omuriliğin içinden geçtiği, dış ve iç yüzeyleri bir çizgi halinde giden omurların dizilişi bozulur. Omurlar diğer omurların üstüne biner, öne, sağa yada sola kayar. Buna bağlı olarak etrafındaki sinirleri ve dokular zedeler. Bel kayması omurların bulunduğu kısımları etkiler. 

Bu kayma nedeni ile omurganın arkasından geçen omurilik sıkışır ise her iki bacakta ağrı, hissizlik ve uyuşukluk gibi şikayetler olur.  

Bel ağrısı nedeniyle doktora başvuran hastaların %5 ila 10 ‘unda bel kayması olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Önemli olan bel kaymasının hareketli ya da hareketsiz olmasıdır.

1- Stres kırıkları-spondilolizis.
Erişkin insanların yaklaşık % 5inde bel bölgesinin en altındaki omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında gelişimsel bir kırık olabilir. Bu kırık omurun bir veya iki kenarında birden olabilir.

Genellikle çok hareketli olan bel bölgesinin alt omurlarındaki aşırı yüklenmeye bağlı “stres kırıkları” oluşur. Bu kırıklara “spondilolizis” denir (şekil 1) Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de bu kırıklar çoğu zaman iyileşmeyebilir. Ancak bu kırıklar genelde adolesan çağda ağrıya neden olurken erişkin çağlar da ciddi sorun yaratmayabilir.

Omurgaları arkadan birbirine bağlayan faset eklemlerin çıkması(spondilolizis)

2- Bel kayması-spondilolistezis:
Bazı hastalarda kırık nedeniyle üstteki omurlar alttaki omurgaya göre öne doğru kayabilirler. Spondilolistezis kayma miktarına bağlı olarak daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bu tip kırık nedeniyle olan “bel kaymaları” “istmik spondilolistezis” diye adlandırılır ve genellikle L5 omurun S1 omur üzerinde kayması şeklinde görülür.

3- Bel kayması-dejeneratif spondilolistezis:

Omurga ve çevresi bağ dokularında yaşlanma sonucu meydana gelen yıpranma nedeniyle genellikle 40 yaş üstünde görülen “bel kayması” dır.
Dejeneratif spondilolistezis diye de adlandırılır.

Genellikle L4 omurun L5 üzerinde öne doğru kayar ve çoğu zaman dar kanal da eşlik eder.

Bel Kaymasının Nedenleri

1- Doğuştan Gelen Sorunlar

Çocuklarda görülen bel kaymasının en sık karşılaşılan nedeni doğuştan gelen anatomik sorunlar veya doğum esnasında yaşanan problemlerdir.

Omurları bir arada tutan arka yapılarda bir takım eksikliklerin, zayıflıkların olması omurun öne ya da geriye doğru kaymasına neden olur. Doğumsal olanlar bebeklik ve çocukluk döneminde kolay kolay bulgu vermez. Sadece omurga gelişiminin hızlandığı dönemler olan 10 yaş sonrasında uzun süren bel ağrıları şeklinde kendini gösterebilir. Bu şikayetle doktora gidildiğinde çekilen röntgen filmlerinde kaynama saptanabilir. Çocukluk döneminde çok ciddi şikayetler yoksa kolay kolay cerrahi uygulanmaz, takip edilir. Doğumsal nedenlerle oluşan bel kayması belirtilerinin gençlik ve sonrası dönemde ortaya çıkmasının nedeni hayat şartları, çalışma koşullarıyla alakalıdır.

Genellikle her çocuk düşer veya bir kaza geçirir ve bu tip kazalarda bel kayması meydana gelebilir. Bu tip kayma, ömür boyu sabit kalabileceği gibi yaşamın herhangi bir döneminde hareketli hale gelebilir. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası, erkeklerde de kemik erimesi sonrası geçmişte yaşanan bu bel kayması daha aktif duruma gelebilir.

2- Kemik Hastalıkları
Yetişkinlerde karşılaşılan bel kaymasının nedeni sık sık eklem iltihabı, kireçlenme gibi kemik ve kıkırdak doku hastalıkları olmaktadır.

3- Darbe Almak
Bele alınan bir düşme, darbe veya omurgayı zorlayan hareketler bel kaymasına neden olabilir.
- Jimnastik, futbol veya vücut geliştirme gibi zorlayıcı sporlar
- Kalça üzerine kontrolsüz düşüşler

- Koşu, hafif darbe alma vb. nedenlerle omurlar üzerinde sürekli stres kırığı oluşması.

Bu etkenlerden dolayı atletlerde, futbol maçı yan hakemlerinde ve akrobatlarda sık sık bel kayması görülmektedir.

Bazen trafik kazası, yüksekten düşme gibi büyük travmalarda omurgalar öne veya geriye doğru yer değiştirebilir. Bunlar genellikle kırıklarla birlikte olur. Bu durumda genellikle cerrahi müdahale yapmak zorunda kalınır.

4- Sonradan Görülen Bel Kaymaları

- Y
aşlılığa bağlı olarak yıpranmayla ortaya çıkan dejeneratif süreçtir.Yaşlılık nedeni ile beli sabitleyen kas ve bağ dokuları zayıflar.

- Yıllarca ağır iş yapanlarda, kireçlenmeler ve kabalaşmalar olur. Kiloya ve yapılan işe bağlı olarak gelişir.

- Ağır kaldırmak gibi gereksinimleri olan beden gücüne dayalı bir işte çalışmak.

- Omur civarında ortaya çıkan kemik tümörleri.
- Ağır gebelik.
- Stres, depresyon yaşayanların da risk altındadır.

Bel Kaymasının Belirtileri

Bel kayması yaşayan çoğu hasta bunu fark etmez, radyografi testlerinde tesadüfen fark edilebilir. Bu sebeple bazı hastaların hiçbir şikayeti yoktur.

- Belin üzerine binen yükün çok fazla olması beraberinde bulguları da getirir. Bel kaymasının en önemli bulgularından biri yürüme zorluğudur. Belli bir mesafeden sonra hastalar durup dinlenme ihtiyacı duyar. 
Yürürken bacaklarda ağrı oluşur ve durmak zorunda kalınır, bir süre dinlendikten sonra tekrar yürümek kolaylaşır. İleri seviyelerde kişi evden çıkmak istemez, evin içinde bile dolaşmak zul gelir. Bir yere tutunmadan, eline birşey almadan yürüyemez. İdrar ve büyük abdest kaçırmalar başlar.

Yürürken çok kısa sürelerde durma ihtiyacı, genelde belde kanal darlığı olduğunda hissedilir.

- Uzun süre ayakta durulduğunda ya da oturmak zorunda kalındığında bacaklarda uyuşukluk, ağrı ve yanma hissi.
- Akşamları bacaklarda oluşan kramplar.

- Uyluk veya kaba etlerde ağrı, hissizlik, karıncalanma, zonklama ve nadiren bacaklarda uyuşma ve kuvvet kaybı şeklinde ortaya çıkar.

- Ağrılar
genellikle ayakta durma, yürümede, merdiven ve yokuş inerken artarken, istirahat ile azalır.

- Hareket güçlüğü, kayan omurga bölgesinde aşırı hassasiyet.

- Yorulunca. soğukta kalınca, üzülüp sinirlenince sıkışma dahada artar, bacaklar iyice uyuşur.

- Bel ve kalça ağrıları öne eğilirken, ayağı kalkarken artar, arkaya eğilirken azalır.
- Bel, sırt veya kalça kaslarında kasılma, gerginlik vardır.

- Bel ağrısı, kalçanın hemen üstündeki bel çukurunda, L1-L5 bölgesinde olur.

Genellikle kuyruk sokumuna en yakın omur olan L5 dışarı doğru kaymaktadır.  

Eğer kayan omurlar bir siniri sıkıştırmış ise tüm bacak hatta topuğa kadar yayılan ağrılar hissedilebilir bu ağrıları siyatik olarak adlandırılır.

Uyuşukluk, hissizlik veya karıncalanma varsa bu sinirlerin zarar gördüğünün işaretidir.

Gittikçe artan kabızlık.

Tüm bunlar hastanın hayat standartlarını olumsuz yönde etkiler. Kişi tedbirli hareket etme ihtiyacı hisseder.
 
Hasta vücudunu askıya aldığı zaman ya da öne doğru eğildiği zaman ağrı hissi azalır.Çünkü sinirler rahatlar.

Çok ileri evrelerde idrar ve büyük abdest tutamama sorunu yaşanabilir. Erkeklerde impotansa sebep olabilir.
Belde şekil bozukluğuna neden olabilir. Bu durum omurga çökmesine zemin hazırlayabilir, şiddetli vakalarda ise omurga eğriliği veya aşırı kamburluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Bel Kaması Nasıl Teşhis Edilir?

Doktor şikayetleri dinleyip fiziki muayene yaptıktan sonra beln direkt röntgen filmini isteyebilir. Filmle genellikle dejeneratif spondilolistezisin, bir çatlağın veya kaymanın, teşhis konulur.

Düz filmlerin yanında hareketli aşırı öne eğilerek ve aşırı geriye giderek çekilen dinamik grafiler klinik değerlendirme açısından çok önemlidir.

Omurganın yumuşak dokularını(sinir yapıları ve omurlar arasındaki diskleri) ve bu dokuların çatlak veya varsa kayma bölgesi ile olan ilişkisini açıkça gösterebilmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) istenebilir. MRG ile aynı zamanda spondilolistezis (kayma) yüzünden zarar gören veya patlayan herhangi bir diskin varlığını da tespit edebilir. Ayrıca kayma olan ve bacak ağrısı, uyuşma olan hastalarda omurilik ve sinirlerin durumu değerlendirilir.

Düz filmlerde stres kırığı (spondilolizis) görülemeyebilir. Bu durumda sintigrafi veya BT istenir.

Eğer istmik spondilolistez ise kaymanın miktarına göre 1. dereceden 4. dereceye kadar şiddeti belirlenir.

Genelde 1. derce kaymalar görülür. Derin kaymalar trafik kazalarında olur.

Kaymanın kemiklerdeki durumunu tam tespit etmek için bilgisayarlı tomografiden yararlanılır.

Ayaklar birbiri ucuna eklenerek ayaklara bakmadan ileri doğru, sallanmadan, sağa-sola yalpalanmadan yürünüyorsa belde, kayma daralma yoktur.

Bel Kaymasında Tedavi Yöntemleri
 
Tedavi yöntemini belirlemeden önce bel kaymasının hareketli mi hareketsiz mi olduğu ve ne derece hareketli olduğunu görmek lazım. Bel kayması çok önemli bir problem sayılmadığı gibi, hareketli bel kayması çok önemlidir. Hareketlilik varsa cerrahi yöntem, hareketlilik yoksa cerrahi dışı yöntem önerilir.

Şikayete neden olmayan tesadüfen tespit edilen bel kaymalarında herhangi bir tedaviye gerek yoktur. 1. derece bel kaymaları için korse tedavisi yeterli bile olabilir. Ancak ileride sorun olmaması için günlük egzersiz önerileri yapılır.

Kilo varsa mutlaka verilmeli. Yatarken dizleri kıvırmak fayda sağlar.

Çok şiddetli ağrıya veya omurga eğriliğine neden olmadığı sürece çoğu bel kayması fizik tedavi gibi uygulamalarla cerrahi müdahale olmaksızın iyileştirilebilmektedir.


1- FİZİK TEDAVİ

Şikayet sadece bel ağrısı ise, kayma miktarı şiddetli değil ise ve doktor muayenesinde ve tetkiklerinde ciddi bir sinir basısı ve etkilenmesi düşünmemişse, ilk seçilecek tedavi yöntemi cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, istirahat, ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar, geçici korse kullanımı ve fizik tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı olabilir.

Bel bölgesindeki karın-sırt kasları güçlendirilmeli. Amaç kalça çevresindeki gergin, boyu kısalmış kasların gevşetilmesi ve güçlendirilmesidir. Kaslar güçlendikçe ağrı azalır beldeki kaymanın da ilerlemesini önlenmiş olur. Uyluk arkası, kalç ve fleksor kasları güçlendirilir. Aşıl tendonla germe egsersizleri önerilir.

Bele yapılan sıcak ve soğuk uygulamalar iyi gelecektir. Soğuk-sıcak kompresler, TENS uygulamaları, omurları rahat ettirecek pozisyonların bulunması, kasların çalıştırılması ve egzersizlerden oluşan bir bütündür. Fizik tedavi, fizyoterapi merkezlerinde bitmez, tedaviye hekimin verdiği egzersizlere ve kompreslerle devam etmek gerekir.

- EGZERSİZ

Doğru egzersizler sayesinde kişinin yaşam standartlarını düşürmesi engellenebilir.

Bel kaymasın da egzersiz yapılması bel ve omurgaların zayıf kaslarını çalıştırmasını sağlar. Bel omurga da oluşan mekanik yüklenmeyi en aza indirerek hareket yeteneğini artırır. Bel kayması için yapılan egzersiz yanlış duruşu veya postürü düzeltmeye yardımcı olur. Bel de oluşan ağrıyı azaltır.

Bel kaymasının şiddetine bağlı olmakla birlikte çoğu hastanın durumu egzersiz sayesinde iyiye gider.

Aşağıdaki Egzersizler Önerilmekle Birlikte Kişisel Duruma Göre Doktorun Verdiği Egzersizler Yapılmalı:

- Sırt üstü uzanarak başınızın altına bir yastık alın. Ayaklarınız yerdeyken iki dizinizi birden yukarı kaldırın. Leğen kemiği çevresi ve karın kaslarınızı kullanarak göbeğinizi aşağı itmeye çalışın, belinizi düzleştirin.

- Aynı pozisyonda iken kafanızı kaldırmadan sol dizinizi karnınıza doğru çekin. Ağrı başlarsa eski pozisyonunuza dönün. Sağ dizinizi karnınıza çekin.

- Beliniz yeterince açıldıysa iki dizinizi birden karnınıza çekin, kollarınızı dizlerinizin üzerinden bağlayın ve bu pozisyonda bekleyin.

- Sırt üstü uzanmış ve başınız yerde iken iki ucundan tuttuğunuz bir kemeri ayak tabanınızın çevresinden geçirin. Bacağınızı düzleştirin, kemer yardımı bacağınızı olabildiğince havaya kaldırın.

*Farklı egzersiz önerileri:

-Öncelikle düz bir zemine sırt üstü uzanıp dizlerinizi bükün ve bacaklarımızın altına yaklaşık 30 cm yüksekliğinde bir yastık koyun. Bu pozisyonda gevşeyin. 15 dakika sürecek olan egzersiz programınız içerisinde 2 defa bu şekilde gevşeme sağlayabilirsiniz.

- Gevşeme egzersizi yapıldıktan sonra ayakta pozisyonda iken başınızı öne arkaya ve sağa sola doğru yavaş bir şekilde eğin. Bu hareketi 5 defa tekrar ettikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu hareket boyun ve sırt bölgenizi gerdirmek için uygulanır.

- Ayakta pozisyonda iken sol elinizi havaya kaldırın sağ elinizi ise uyluk bölgesine yakın olarak tutun ve vücudunuzu sağ tarafa yavaş bir şekilde eğin. Bu hareketi 5 defa tekrar ederken her tekrarda vücudunuzu biraz daha aşağı eğmeye gayret edin. Daha sonra hareketin tam tersini yani sağ elinizi kaldırarak vücudunuzu sola doğru eğin. Aynı işlemi vücudumuzun sol tarafı içinde uyguladıktan sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün.

- Sert bir zemin üzerine sırtını zemine iyice temas ettirerek uzanın ve daha sonra sırt ve kalçanızı yerden hafif bir şekilde kaldırıp bu pozisyonda 3 saniye kadar durun. Bu hareketi 10 defa tekrar ettikten sonra yeniden gevşeme hareketine geçin.

- Emekleme pozisyonu alın ve belinizi aşağı ve yukarı doğru hareket ettirin. Bu hareketi yaparken aynı zamanda başınızı da aynı şekilde aşağı ve yukarı doğru hareket ettirin. Bu hareket bel kaslarının çalışmasını sağlayacaktır. Bu hareketi 5 defa tekrar ettikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönüp gevşeme hareketine geçebilirsiniz.

Bu egzersizler esnasında aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:
- En sağlıklı egzersiz tavsiyesini bel kaymanızı muayene etmiş bir fizik tedavi uzmanı verecektir.
- Egzersizler esnasında olabildiğince gevşemelisiniz.
- Kaslarınız açılırken hafif bir ağrı normaldir, ancak ağrı şiddetlenirse bırakmalı ve doktorunuza danışmalısınız.
- Belinizi olabildiğince düz konumda tutmalısınız.
- Egzersizde aldığınız pozisyonları beş saniye kadar devam ettirin. Kendinizi rahat hissederseniz bu süreyi gittikçe artırabilirsiniz.
- Her egzersizi beş-on kez tekrarlayın.
- Mekik çekmek vb. omurganın üst kısmında gerginlik oluşturan egzersizler bel kaymasının iyice kötüleşmesine neden olabilir.
Bu egzersizler eklemlerin hareket miktarını artıracak, kaslarınızı açacak ve kuvvetlendirecektir. Bu sayede ağrının da azalması beklenir.

Bel Kayması Egzersizlerinin Genel İlkeleri

  • Bel kayması egzersizleri devamlı ve düzenli olarak günlük yapılmalı. Günlük bel egzersizi yapılmadıkça gözle görülür sonuç elde edemezsiniz.
  • Bel kayması egzersizin ilk başlangıç da sabah 15 dakika akşam da 15 dakika yeterli olacaktır. Gün geçtikçe bu süreleri uzatabilirsiniz.
  • Bel kayması için yaptığınız egzersizler iki ay devam ettikten sonra, günlük egzersizleri 10 dakikaya düşürebilirsiniz. 
  • Bel kayması için yaptığınız egzersizin her hareketini günde 5 defa yaparak başlayın ve gün geçtikçe ideal sayıyı ulaşın. 
  • Bel kayması için yapılan egzersizlerin çok sayı yapmak önemli değil doğru düzenli yapmak önemlidir. 
  • Bel kayması için yaptığınız egzersizler vücutta kas ağrısı ve sertlik yapabilir ve bu belirtiler doğaldır. Eğer bu ağrılar bir kaç gün içinde geçmiyorsa yaptığınız egzersizler çok hızlı yaptığınıza dikkat edin ve yavaşlayın. Şayet yaptığınız egzersize dikkat etmenize rağmen kas ağrısı ve sertlik geçmiyorsa hemen bir hekime başvurun.
  • Egzersiz esnasında en az iki defa gevşeme pozisyonuna mutlaka geçin. Düz bir zeminde sırt üstü uzanılmalı, dizler bükülerek baldırların altına iki yastık konmalıdır ve bu şekilde gevşenmesi gerekmektedir. 15 dakikalık egzersiz programında 2 kez toplam 5 dakika boyunca gevşemesi gerekir.
  • Yatarken ve yataktan kalkarken kurallar uygun bir şekilde davranılması gerekmektedir. Yatarken ve yataktan kalkarken ilk olarak yatağın kenarına yanaşarak yan dönülür ve bacaklar karına çekilerek kıvrılır. Bacaklar aşağı doğru sallandırılırken dirsekten kuvvet alınarak oyalanmadan doğrulur ve oturulur. Yatarken ise ilk olarak oturulmalı ve sonra ise bu hareketlerin tam tersi uygulanmalıdır.

Boyun ve Sırt Gerdirme: Gevşeme egzersizlerinden sonra yapılan egzersizlere ayakta yapılan egzersiz hareketleri ile devam edilmelidir. Baş öne ve arkaya yavaş bir şekilde eğilir ve daha sonra ise baş sağa ve sola doğru eğilir. Bu süre zarfında başın dönmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yan Gerdirme ile Omuz ve Bel Egzersizi: Sol el havaya doğru kaldırılır. Sağ el ise uyluk bölgesine yakın bir şekilde tutulur ve sağ tarafa doğru yavaşça vücut eğilir. Hareketin devamında ise gerdirme yavaş yavaş arttırılır. Daha sonra ise sağ el kaldırılarak sola doğru gerdirme sağlanır.

Omuz ve Bel Egzersizi: Sırt üstü sert bir zemine uzanılır. Sırt yere temas ettirilir ve sonra kalça ve sırt yerden hafifçe kaldırılır. Bu hareket 10 kez tekrarlanarak gevşeme hareketine geçilir.

Yarı Eğilme Pozisyonu: Eller açılır ve sağ ve sol uyluk bölgesine konurken vücudunuzu hafif öne doğru eğilir ve bu egzersiz sırasında sırt kaslarını mümkün oldukça germeye dikkat edilir.

- Korse

Korse konusu tartışılır. Korse beli desteklemeye, ani hareketleri kontrol altına tutmaya yarayan bir yardımcıdır. Çok ağrılı dönemde kısa süreliğine korse verilebilir. Ancak hareketi sınırlandırdığı için kaslarda tembelliğe yol açar. Bununla birlikte güçsüzlüğe neden olacağı için pek tavsiye etmeyiz

Bel korsesi: Bel kayması olan hastalarda ağrının azalması ve adale spazmının giderilmesine yardımcı olduğu için özellikle araba ile seyahatlerde ve çok ayakta kalmayı gerektiren durumlarda, günlük işlerde takılması önerilir. Lumbostad korse.
Doktorunuz omurga hareketinin kısıtlanması gerektiğini düşünürse bir bel korsesi takmanızı önerebilir.

Hiperekstansiyon korseleri sayesinde kayan omur ve komşu omurların sağlıklı pozisyona geçmeleri sağlanabilir.

2- İLAÇLA TEDAVİ

Ağrıların ağır olmadığı veya belli aralıklarla hissedildiği durumlarda ameliyata gerek duyulmaz ağrı kesicilerle, dinlenme tavsiye edilir. Her türlü ağrı kesici kullanılabilir. Ağrıyı giderdikten sonra bel kaslarını güçlendirici egzersizler, yüzme olarak sıralayabiliriz. Günlük aktiviteler konusunda hasta bilgilendirilir.
Hastanın hikayesine göre ilaçla tedavi fizyoterapi ile desteklenir, ağrının şiddetli olduğu durumlarda ya da hastanın ameliyatı reddettiği durumlarda ağrılı omurlar arasına enjeksiyon(epidural steroid) yapılır o bölgeye ağrı dindiriciler verilir fakat bu işlem hastanın tedavisini sağlamaz sadece geçici bir rahatlama sağlar. Bel korsesi kullanılabilir.

İlaç tedavisi ve fizik tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen hastalarda daha kalıcı girişimsel ağrı tedavi yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Bel kaymalarına bağlı olarak omurilik kanalında oluşan ciddi daralmalar söz konusudur. Özellikle ileri yaşlarda oluşan kaymalarda ilaç tedavisinin pek yararı olmaz. 
Ağrılar devam ederse seçilebilecek diğer bir yöntem kırık bölgesine ve omurları bağlayan eklemlere (faset eklemler) yapılacak steroid ve bölgesel ağrı kesici enjeksiyonları olabilir. Bel ağrısı ile birlikte sinir sıkışmasına bağlı bacak ağrısı ve uyuşma var ise epidural veya foraminal injeksiyonlar eklenebilir.

- Bacaklarında hissizlik, ağrı veya karıncalanma olan hastalara omurgadan kortizon şırınga edilebilir.

Stres kırığına (spondilolizis) ağrılar genellikle bu tedaviler ile iyileşir. Ancak bu hastalarda kırığın tamamen kaynaması her zaman olmayabilir. Ağrı geçtikten sonra kırığın kaynamaması tehlike yaratmaz. Genellikle bu hastalarda ileri yaşlarda şiddetli kayma olması pek beklenmez. Yine de bu hastaların zaman zaman radyografik tetkiklerle takibi gerekebilir.

Girişimsel ağrı tedavileri

- Epidural kortizon + Ozon uygulaması: Omurilik sinirlerinin kanal daralması nedeni ile sıkıştığı durumlarda ve ağrıların şiddetlendiği dönemlerde tercih edilir. 6-12 aylık bir rahatlama sağlayabilir. 

- Proloterapi: Özellikle yaşlı hastalarda bel bölgesindeki bağların güçlendirilmesi amacı ile şekerli serumlarla yapılan bir uygulamadır. 10 seans civarında uygulanır. Amaç gevşeyen belin daha stabil hale getirilmesi beldeki kaymanın artmasını önlemek ve ağrıları gidermek için tercih edilir. 

- Radyofrekans: Kayma nedeni ile aşırı hassas hale gelen ağrı sinirlerinin teknolojik olarak yakılarak devre dışı bırakılmasıdır. Görüntüleme cihazları eşliğinde radyofrekans elektrotları ile tek seferde 15 dakikalık bir uygulamadır. 1-2 yıl rahatlama sağlar. Etkili bir tedavidir özellikle 1. Ve 2. derece kaymalarda etkilidir. 

Diğer Tedavi Yöntemleri

Kayma hareketsizse, yürümede sorun yoksa,100m'den fazla mesafede bir dinlenme ihtiyacı hissediliyorsa, bel çekmeyle, traksiyonla daha iyi duruma getirilebilir.

Kayropraktik tedavi.
Kasları gevşeten manuel tedaviler.

3- CERRAHİ TADAVİ NE ZAMAN GEREKEBİLİR?

Ameliyat omurilik bölgesi sorunlarında önemli bir karardır. Ameliyat sırasından ve sonrasında çok daha ağır komplikasyonlar oluşabilir. Bu sebeple tedavi için işinin ehli bir uzman seçmek çok önemlidir. Son yıllarda bu tür ameliyatlara yardımcı olmak maksadıyla mikro hassas cerrahi asistanı (Micro-Precise Surgery Assistant) adı verilen yardımcı bir aparat geliştirilmiş, felç riski en aza indirilmiştir. Türkiyede henüz yaygınlaşmayan bu sistem hata htimali oldukça azdır. Ama her zaman için risk söz konusudur. 

İlk iki aşamada sonuç alınamadıysa, yakınmalar geçmiyor, hastanın şikayetleri giderek artıyorsa, omur aşırı derecede kaymışsa, bacak kaslarında kuvvetsizlik varsa, hastalarda cerrahi müdahale gereklidir.

Özellikle 3. Ve 4. Derecedeki bel kaymalarında tercih edilir.
Yürürken 500-1000m'den az mesafede dinlenme ihtiyacı hissediyorsa, kayma hareketli ise omurulik hasar yapabilir.
Kayma nedeni ile omurilik basısının artması ciddi nörolojik problemlere (idrar kaçırma, ayak düşmesi, hiç yürüyememe) yol açmış ise cerrahi tedavi önceliklidir.

Ameliyatta kaymanın olduğu yere (saf titanyumlu)vidalama yapılır. Spinalfüzyon denen teknikler ile kayan omurgalar vidalar ile tespit edilir. Burada amaç beldeki sinirlere zarar veren anormal hareketliliği gidermektir. Konulan vidalar (platinler) hastanın öne arkaya dönmesini, hareket etmesini engellemez. Bel kaymasına büyük ihtimalle bel fıtığı, bel daralması, sinir basıları sorunları eşlik eder. Ameliyat sırasında bu problemler de giderilmek zorundadır. Vidalama işleminin yanı sıra fıtık varsa temizlenir, dar kanal genişletilir.

Cerrahi müdahalenin türü bel kaymasının nedenine göre değişkenlik gösterebilir.

Bel kayması ameliyatında da mikrocerrahi yöntemi tercih edilebilir. Mikro kesiler açılarak ve mikroskop kullanılarak daha güvenli ve konforlu ameliyat süreci sunmasının yanı sıra ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde de oldukça fayda sağlar.

Kıkırdak doku veya kemik yapısındaki sorunlardan kaynaklanan vakalarda hasarlı dokular temizlenir, gerektiği takdirde kemik aşısı yapılır.

Bacaklarda hissizlik söz konusu ise sinir köklerinin rahatlaması için alan açmak gerekir. Bu amaçla omur birleştirme (spinal füzyon) veya omuru eski yerine hareket ettirme ameliyatları uygulanabilir.
Spondilolizis de iki türlü cerrahi tedavi uygulanabilir. Bunlardan birincisi kırık olan bölgenin tamiridir. Diğer bir yöntem ise spinal füzyon yapılmasıdır.

İstmik spondilolistezis de tercih edilen cerrahi yöntem spinal füzyondur. Aynı zamanda omurilik basısı var ise bunu rahatlatmak için bası yapan yerler temizlenir. Ameliyat işlemi önden veya arkadan ya da her iki taraftan yapılabilir. Tesbit materyalleri kullanılabilir.

Operasyon sonrası iyi bir rehabilitasyon programı
ile iyileşme gerçekleşir.

Narkozsuz epidural anestezi altında ya da genel anestezi altında yapılabilir. Bunun kararını şartlar değerlendirilerek doktor ve hasta verecektir.

Bel Kaymasından Korunma Yöntemleri

Hareketsiz bir yaşam, ani hareketler, ısınmadan yapılan sporlar, dengesiz yük taşımak bu hastalığı tetikler.

Ağır yük kaldırılmamalı. Ağrılıklar öne doğru eğilerek değil de dizler kırarak kaldırılmalı. Eğilip kalkarken ağırlığı dizlere vermeli.
Yük taşırken aşırı yanlara ve geriye eğilmekten kaçınılmalı.

Ayakkabının tabanı set kösele olmamalı, yumuşak tabanlık tercih edilmeli.

Yüzme sporu tüm vücudu çalıştırdığı için kemikler ve omurlar güçlenecektir.
Karın kaslarını güçlendirmek, bel için en faydalı davranış olacaktır, güçlü karın kasları, bele binen yükü azaltacaktır.
Tüm kemik rahatsızlıklarında olduğu gibi kalsiyum alımına önem verilmeli. Çocuklara bol süt içirmeli.

- Daima bel bölgesini tam olarak destekleyen sert sandalyede oturulmalı. Çok derin ve çok yumuşak koltuklardan uzak durulmalı. Çeşitli sandalyeler test edip kendiniz için en rahat olanını seçin.

- İşyerinde mümkünse tam sırt ve kol desteği olan, tekerlekli, dönebilen sandalyeler tercih edilmeli.

- Masada çalışırken oturma sırasında sandalye masaya yeteri kadar yakın durmalı. Vücud dik olmalı, öne eğilerek çalışılmamalı.

- Dik oturup ve bel boşluğu küçük bir minderle desteklenmeli. Otururken kalçalarla dizler arasındaki açı 90 derece olmalı.

- Hiçbir zaman çok uzun süre aynı pozisyonda oturulmamalı. Eğer uzun süre oturmak gerekiyorsa her 20-30 dakikada bir kalkıp birkaç adım yürünmeli.

- Otomobil kullanırken kesinlikle dik oturulmalı ve bel çukuru bir minderle desteklenmeli.

- Yürürken, eşya taşırken dikkat.

- Uzun süre aynı pozisyonda ayakta durulmamal. Dururken bir ayak küçük bir basamağa yerleştirilmeli. Ayakta dururken iki bacağa eşit yük verilir ve dik durulur.

- Özellikle hanımlar rahat ayakkabıları tercih etmeli. Yüksek topuklu ayakkabılar belin normal çukurluğunu etkiler.

- Yerden ağır bir şey alıp dönerek bırakmak kadar tehlikeli bir pozisyon yoktur.

- Bel tutuluğuna 20 dakika sıcak duş uygulanır. Ağrılı yere buz koymak da rahatlama sağlayabilir.

- Beliniz bel vermesin!

- Bizi taşıyan belimiz iflas ettiğinde kıymetini anlıyoruz. Kiloyla fazla yük, yanlış oturma ve yatmayla fiziksel darbe, sigarayla da içten vuruyoruz onu.