LOKMAN HEKİM

Şifalı Bitkiler

Sağlıklı Yaşam

Mineraller

Vitaminler

Hastalıklar

İlk Yardım

sifali bitkiler
Boğulmalar

Suda boğulmada ilk yardım, anında, kurtarma süresi dahil ilk 3-5 dakika içinde yapıldığı takdirde daha etkili ve başarılı olur. Gecikmeler kazazede için daima dezavantajdır. Anokseminin (kanda oksijen azlığı) derinleşmemesi için suyun boşaltılmasına zaman harcanmayıp, hemen ağızdan ağıza suni solunum yapılmalıdır. Akciğere hava üflenmesi, akciğerdeki suyun boşaltılmasına yardımcı olur. Aralıklarla su boşaltma işlemi tekrarlanır.

İlk yardım sırası şöyledir:  

-Solunum yolunu açma,

-Suni solunum yapma,

-Suyun boşaltılmasını sağlama,

-Suni solunuma devam etme,

-Gerekiyorsa suni solunumla kalp masajı yapma,

-Haberleşmeyi sağlama,

-Cihazla oksijen verme,

-Sık sık solunum yolunu aspire etme,

-Tıbbi tedavi için sevk etmektir.

Tıbbı tedavi sağlanıncaya kadar suni solunuma devam edilir.

Suda boğulmada kurtarma gecikmişse kazazede derinden çıkarılmışsa, akciğerlerdeki ve midedeki suyun boşaltılması gerekir. Akciğerler su ile dolu ise, suni solunum etkisiz olur.

-Yutulan suyun boşaltılması için, boğulanın karnından iki elle tutulup, bel yukarı kaldırılır. Hastanın beli, baş yerden kesilinceye kadar kaldırılmalıdır. Hasta ile yer ikiz kenar üçgen yapacak şekilde tutulur. Bu durumda baş ve göğüs aşağıda kalacağından solunum yollarındaki su boşalır.

Suyun boşaltılmasından sonra başka bir metotla da kalmış olan suyun boşaltılması mümkündür. Bunun için:

-Hasta sırt üstü yatırılır. Baş yana çevrilir çene vücuttan uzaklaştırılır. Başın bu durumu bir kişi tarafından korunurken, başka bir kişide kazazedenin ayaklarından tutarak yukarı kaldırılır. Ayakla birlikte kalçanın yerden yükseltilmesi ile akciğerlerdeki sular boşaltılır.

Su boşaltmaya fazla zaman harcamak anokseminin derinleşmesi yönünden zararlı olabilir. Hemen suni solunuma geçilmesi gerekir.

Suda boğulan bir kimse hiçbir zaman ayakta tutulmaz. Ayağa kaldırılmaz. Sıkı elbiseler çıkarılır. Hastayı üşütmemek için üzeri kuru battaniye veya elbiselerle örtülür. Vücut ısısı korunurken, hatta gerekiyorsa, ısı yükseltilirken ısıtılmış elbiselerden ve sıcak tuğlalardan yararlanılır. Şokla mücadele edilir. Tıbbi tedavi için sağlık kurumuna sevk edilir.