LOKMAN HEKİM

Şifalı Bitkiler

Sağlıklı Yaşam

Mineraller

Vitaminler

Hastalıklar

İlk Yardım

sifali bitkiler
Kulakta Yabancı Cisim

BELİRTİLER VE İLK YARDIM 

Canlı ve mekanik cisimler kulak zarına kadar gidebilir. Kulağa genellikle hububat taneleri, taş ve kumaş parçaları, böcekler ve küçük taneli her çeşit maddeler kaçabilir. Dış kulak kanalının salgısı zamanla sertleşerek kulak kanalını tıkayabilir. Kulak kanalına giren yabancı cisimler, kanalı tıkayarak geçici sağırlığa sebep olurlar.

İlk yardım cismin çeşidine göre değişir. Cisim görülerek tanınmaya çalışılır. Kulak kanalının iyi görünmesi için, büyüklerde kulak kepçesi yukarı ve geriye; çocuklarda aşağı ve geriye doğru çekilir. Kulağa özel ışıkla bakılmalıdır.

Kulak kanalına böcek girmişse, kulakta vızıltı ve böceğin hareketleriyle artan kesik kesik sesler duyulur. Sesle birlikte şiddetli ağrı vardır. Böyle durumlarda kulağa gliserin, zeytinyağı, kuvvetli alkol, vs. maddeler damlatılarak böcek öldürülür. Böceği öldürmek için su kullanılmaz. Su böceğin hareketini arttırarak ağrının şiddetlenmesine yol açar. Sesin kesilmesi böceğin ölmüş olduğunu gösterir. Kulak aydınlatılarak böcek kulak pensi yardımıyla alınır. Kulağa damlatılan yağlı eriyikler başın yana eğilmesiyle geri akarak böceği de dışarı sürükleyebilirler. Bu yolun denenmesi faydalı olur. Kulağa hiçbir yağ damlatılmadan, yani böceğin canlılığını muhafaza ederek çıkarılması da kulağa kuvvetli ışık tutulması ile mümkün olabilir. Kuvvetli ışık karşısında böcek dışarı çıkar. Bu yolların denenmesinden sonra ve kulak yolunun enfekte olmadığı durumlarda, kulak lavajı, en geçerli yabancı cisim çıkarma uygulamasıdır.

UYARI

Kulağa hububat taneleri kaçmışsa, su veya gliserin kullanılmaz. Çünkü tanelerin şişmesine neden olur. Şişen tanelerin çıkarılması güçleşir. Cisim şişmeden pensle veya lavajla çıkarılır. Kulak antiseptikli pomatla kapatılır.