LOKMAN HEKİM

Şifalı Bitkiler

Sağlıklı Yaşam

Mineraller

Vitaminler

Hastalıklar

İlk Yardım

sifali bitkiler
"Batı Uygarlığı, İslam Medeniyetinin Çocuğudur"
(Prof. Dr. Fuat Sezgin)


"Ben 60 yılımı verdim. Milletler için zaman bir insanın ömründen ibaret değildir. Bugünkü Avrupa medeniyeti, İslam medeniyetinin muayyen şartlar içerisinde, muayyen bir devirden sonra, başka iktisadi ve jeopolitik şartlar altında ortaya çıkan devamından ibarettir. Ben Avrupa medeniyetini, bazı adetleri bir tarafa bırakılırsa, yabancı bulmuyorum. Avrupa medeniyeti İslam medeniyetinin bir çocuğudur.

Alman Hellmut Ritter"in öğrencisi oldum. Hocamdan Müslümanlardan da büyük matematikçiler olduğunu ve Avrupa' nın en büyük alimleri seviyesinde bilim adamı olduklarını işitip, isimlerini de duyunca çok şaşırdım. Dehşete düştüm. Çünkü ilkokulda, lisede öğrendiğimiz şeyler tamamıyla buna aykırıydı. Modern dünyanın gelişimine, İslam dünyasının katkısının sıfır olduğunu sanıyorduk. Ritter'in sözleri, İslam ilimleri tarihini öğrenmem için bende kırbaç rolü oynadı. Bütün dünyayı terk ederek, gece gündüz bunun için çalıştım.

"Müslümanların 8-16. yüzyılları arasında tüm ilim dallarında önemli buluşlara sahiptir. Dünya bilimler tarihi, yeniden yazılmalıdır. Çünkü yanlış yazılmıştır. İslamiyet, ortaya çıkışının 2. yüzyılında, İspanya'ya (Endülüs'e) ayak bastı. Yeni bir dinin temsilcisi olarak oraya gitti. İnsanları, ilmiyle dehşete düşürdü. Orada yaşayan Hıristiyan ve Yahudileri etkiledi. İslam oraya, onların şuur sahalarına girmişti. Bu onları uyandırdı ve Haçlı seferlerine itti.

"Avrupalılar, Sicilya ve Endülüs'te tercüme edilen İslam bilginlerinin eserlerini, kaynak göstermeden aktarıyorlardı. Eserlerin isimlerini değiştiriyorlardı. Bir kördüğüm şeklinde olsa da, papazlar, Müslüman alimlerin kitaplarını, Latince'ye tercüme ederek, bilimsel gelişmenin ilk adımlarını atıyorlardı. Yahudiler, ağırlıkta olmak üzere, tercümeyi papazlar yapıyordu. Çünkü Avrupa'da, başka okuma yazma bilen yok gibiydi. görüldüğü gibi, Batı, bilimini, sanıldığının aksine, din adamlarına borçludur."Maalesef bugün Batı, uygarlık ve biliminin temelini, aradaki İslam bilimini atlayarak, ondan önceki Yunan medeniyetine dayandırmaktadır.

"Müslümanlar, dünya sahnesine çıktıkları ilk on yıldan itibaren, diğer medeniyetlerde görülmedik bir hızla, bilimsel gelişmelere katkıda bulundu. Bugün bilinenin aksine, çoğu modern bilimin kuruluşu, bundan yüz, iki yüzyıl öncesine değil, 9 ile 16. yüzyıllarda yaşamış İslam bilginlerine dayanmaktadır. Modern dünyanın oluşumunda, İslam alimlerinin büyük emeği vardır.İslam medeniyetinin gerilemesinin nedeni de din değildir.

"Avrupalılar medeniyetlerini ve bilimlerini, İslam bilginlerine borçlu olduklarının farkında değiller. Evvela İslam dünyasını bilmiyorlar. Biz tanıtamadık. Üstelik de terör hareketleriyle ve din adamlarının zayıf davranışlarıyla yanlış tanıttık.

"Tıp: 11. asırda Tunuslu bir tacir olarak İtalya"ya giden, sonradan Constantinus Africanus adını alan kişi, Monte Cassino manastırına kapandı. Bu zat, Tunus'a gidip, 3 yıl sonra İslam bilginlerine ait '25 tıp kitabıyla' Salerno'ya dönmüştü. Africanus,Monte Cassino Manastırına kapandıktan sonra kitapları, Latince ye tercüme ettirdi. O kitaplar, 'ya kendi veya eski Yunan otoritelerinin adıyla' yayınlandı. İtalya, İslam medeniyeti ve biliminin, Avrupa'ya aktarılmasında bir istasyon görevi yaptı.